ראשי

מרוץ תני ה-1427.11.15

קטגוריות ופרסים

8 ק"מ נשים/גברים כללי

לשלושת המקומות הראשונים הכללים יוענקו פרסים מיוחדים כמיטב המסורת:

העוגיות של מגי!

 

800 מ' ילדים/ילדות כללי

לשלושת המקומות הראשונים הכלליים יוענקו מדליות.

 

       

:Categories and Prizes

 8km. Men and Women
The first 3 places in each category will receive the traditional Tani Run prizes: Tani’s Mom’s Cookies
 800m Children’s Run –up to age 12
First 3 places for boys and first 3 places for girls will receive medallions